Beuvink Advies en Service
basware.eu, software for Civil Engineering and Construction

 

DEMO'S

HELPDESK

CONTACT

VRAGEN (FAQ)

HOME


 🖉BasBewaak

Een goede en duidelijke kostenbewaking is niet moelijk!

U heeft er maar een paar ingredienten voor nodig:
! een calculatie, begroting of budget, dit kunt u verwezelijken met al onze BasCalc producten;
! de vastgelegde kosten; dit kan met BasReg of met iedere BasSoftWare PLUS module;
! de vastgelegde productiestanden, dit kan met BasTerm of met iedere BasSoftWare PLUS module;

De resultaten van de kostenbewaking zijn zonder verdere actie direct inzichtelijk.


 
Kostenbewaking - overzicht op posten.
Begroting met kostprijzen en verkoopprijzen.
Geboekte kosten.
Berekend toegestaan, aan de hand van de vastgelegde producties.
Berekend resultaat t.o.v. kostprijs en (verkoop)inschrijfbedragen.


 
Kostenbewaking - per middel en per post
Alle begrote middelen gegroepeerd per post
Geboekte kosten.
Berekend toegestaan, aan de hand van de vastgelegde producties.
Berekend resultaat t.o.v. kostprijs.
Voorraad op het werk.


 
Kostenbewaking - per middel
Alle begrote middelen per project
Geboekte kosten.
Totaal geboekte kosten op regiewerk.
Berekend toegestaan, aan de hand van de vastgelegde producties.
Berekend resultaat t.o.v. kostprijs.Door middel van vrij te definieren rapportages kunnen, in elke gewenste
bedrijfsopmaak, de volgende gegevens worden gegenereerd:

Regie overzichten
Meerwerk en minderwerk overzichten
Kosten overzichten
40 uurs controles
Mandagenregister
Fackturen
Statistieken
etc...
 

last updated 7-9-2016 19:01:30 by WebMaSTer v2.8 Copyright 1999-2020 BAS

web analytics