Beuvink Advies en Service
basware.eu, software for Civil Engineering and Construction

 

DEMO'S

HELPDESK

CONTACT

VRAGEN (FAQ)

HOME


🖉 BasCalc-GWW      (Klik hier voor de handleiding, of klik hier om de programmatuur gratis aan te vragen.)


GWW programmatuur zonder investeringskosten.

Wilt u (nog) niet investeren in programmatuur? Dat hoeft ook niet, onze programmatuur is ook te huur. Huur is voor uw bedrijf een normale fiskale aftrekpost. wilt u later de programmatuur toch aanschaffen? Dan geven wij u 60% van het huurbedrag terug. Op die manier kunt u onze programmatuur zonder risico's proberen. Deze programmatuur is bijvoorbeeld al te huur vanaf € 39,00 per maand. U koopt het al voor een eenmalige bedrag vanaf € 995,00

Met BasCalc-GWW maakt u sneller een calculatie en heeft u een betere inzicht in de prijsopbouw
Het is een uiterst gebruikersvriendelijk calculatieprogramma dat berust op jarenlange ervaring.

Snel en goed calculeren is van vitaal belang voor uw resultaat en rendement. Een calculator heeft een goed programma nodig. Daarom is BasCalc-GWW ontworpen door en voor de calculator.

BasCalc-GWW is speciaal ontwikkeld voor de kleine en middelgrote bedrijven binnen de GWW en voor adviesbureau's en overheden binnen de civiele techniek. BasCalc-GWW werkt geheel conform de calculatie-standaard voor de GWW.

BasCalc-GWW ondersteund volledig de RAW systematiek. Bestekken en inschrijfstaten overtikken behoren nu tot het verleden, u kunt deze eenvoudig inlezen. Van RAW bestekken (rsx bestanden) worden alle delen ingelezen, zowel deel 1 alsmede deel 2 en deel 3. Ook het inlezen van de "nota van inlichtingen" (nsx bestand) gaat met één druk op de knop.

En met de gebruikersinterface bent u al lang bekend. BasCalc-GWW is helemaal geintegreerd in Microsoft Excel, met alle voordelen van dien. U kent het al en kunt er zo mee aan de slag!

BasCalc-GWW kan tevens als conversie programma worden gebruikt.
Het kan bijvoorbeeld een RSX bestek inlezen en dit vervolgens opslaan in het formaat RSU, GEAB, XLS, TXT, XML, etc ...
Het ondersteund de volgende formaten:
formaat
RAW2015
RAW2010
RAW
CUF
GEAB
Office
XML
Tekst

extensie
rsx, zsx, nsx
rsx, zsx, nsx
rsu, zsu, nsu
cuf
d81, d83, p83
xls, xlsx
xml
txt, csv

beschrijving
door het CROW in december 2015 uitgebrachte RAW formaat
door het CROW in december 2011 uitgebrachte RAW formaat
het RAW besteks uitwissel formaat dat stopt in 2012
Calculatie Uitwissel Formaat, gedefinieerd door de Nederlandse systeemhuizen
Duitse besteksuitwisselformaat door het Gemeinsame Ausschuss Elektronik im Bauwesen
Excel bestanden
Universele standaard, eXtensible Markup Language
Tekstbestanden die via Kladblok/Ms-Word te openen zijn

Functionaliteit

BasCalc
/Ari Cumela
BasCalc
/Basis
BasCalc
/Plus

Kostprijs scherm
Middelen scherm
Inschrijfstaat scherm
Eindblad scherm
Eenheidsprijzen posten aanpassen:
                     absoluut, procentueel en relatief
Eenheidsprijzen middelen aanpassen:
                     absoluut, procentueel en relatief
Begroting indexeren
Posten kopieren / plakken
Middelen kopieren / plakken
Calculatiegedeelten kopieren / plakken
Inlezen bestekken
Bestek op beeldscherm
Ondersteuning RAW STABU GEAB
Stambestanden
middelen
Bediening met muis, toetsen of gecombineerd
Afdrukvoorbeelden op scherm
Gekoppelde handleiding
Gekoppelde update informatie
Geintegreerd met MS-Office Excel
Meertalig (Ned, Dui, Eng, Fra)
Stambestand middelen
Stambestand RAW 2000 en 2005 hoofdcodesx


x


x
x
x

x
x
x
x
x
x


x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Afrekening (termijnen en raamcontracten)
Factureren
Inkoopstaat
RAW Inschrijfbiljet en formulieren
Koppelbaar aan relatiebeheer
Kostenbewaking
Offertes (aanbiedingen)
Offerte aanvragen
Puttenstaat
Samenstellen besteksbeschrijvingen
Besteksbeschrijvingen opslaan in RSU-formaat
Subtotalen in inschrijfstaat
Subtotalen in kostprijs
Grafische diagram presentaties
Eigen rapportages samenstellen
Samenvattende opmetingsstaat (t.b.v. de markt in Belgie, Belgische inschrijfstaat) 

x


 

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x


Enkele voorbeelden schermafdrukken


Tabblad Kostprijs
Snel posten of berekeningen toevoegen
RAW-bestek inlezen
Kopieren onderbouwingen vanuit andere of dezelfde begroting
Printen begroting
Opslaan als RSU bestandAfdruk van de kostprijs
Overzichtelijke layout, met bedrijfslogo
Telling per sectie
Eenheidsprijzen per activiteit, gegroepeerd naar besteksposten
Memo's worden mee afgedrukt
Verzending per emailTabblad Inschrijfstaat
Aanpassen eenheidsprijzen van de verkoopprijzen:
- absoluut
- procentueel
- relatief
Printen inschrijfstaat
Opslaan als ZSU bestandPrijsaanbieding met brief en werkbeschrijving
Alle projectvoorwaarden kunnen in de werkbeschrijving worden opgenomen.
Op deze wijze stelt u eenvoudig een compleet bestek samen.
Eenheidsprijzen tonen per bestekspost.
Of alleen subtotalen per groep besteksposten. (practisch bij onderaanneming)
Te koppelen aan relatiebeheer door middel van BasCrm.Tabblad Inschrijvingsgegevens
Alle noodzakelijke formulieren zijn hierin opgenomen:
- voorblad
- inschrijvingbiljet
- inschrijvingsvereisten
- verklaring rechtmatigheid
De aanneemsom en btw wordt volledig uitgeschreven (zegge).Tabblad Middelen
Indexeren prijzen aan de hand van het standaard middelenbestand.
Aanpassen eenheidsprijzen in de kostprijs:
- absoluut
- procentueel
- relatiefGrafiek middelgroepen
Dit is één van de vele voorbeelden die standaard in BasCalc aanwezig zijn.


Vrije tabbladen
Onbeperkt aantal tabbladen kunnen toevoegen.
Deze vrije tabbladen bevatten gegevens welke gekoppeld kunnen worden aan de overige tabbladen. Hierdoor worden wijzigen in het ene tabblad automatisch doorgevoerd in de overige relevante tabbladen. Op deze wijze kan de gebruiker BasCalc naar vrij inzicht onbeperkt uitbreidenTabblad Menu
Algemene gegevens


Systeemvereisten:
Windows 95, 98, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 en Microsoft Office 95, 97, 2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013, 2015.

 

 

last updated 25-2-2020 18:36:10 by WebMaSTer v2.8 Copyright © 1999-2020 BAS

web analytics