Beuvink Advies en Service
basware.eu, software for Civil Engineering and Construction

 

DEMO'S

HELPDESK

CONTACT

VRAGEN (FAQ)

HOME


 🖉BasReg   (klik hier om een gratis demo te downloaden.)

Algemene beschrijving.

BasReg is een programma waarmee kosten worden geregistreerd. De basis is een universeel weekrapport. Dit weekrapport kan eenvoudige aan de behoefte van de klant kan worden ingericht en aangepast.

BasReg kan stand-alone of als multi-user programma geÔnstalleerd worden. Daarnaast kunnen meerdere BasReg systemen op afstand met elkaar communiceren via bijvoorbeeld internet, intranet of via LAN- of WAN-netwerken.

BasReg kan worden toegepast binnen uiteenlopende branches, waarbij gegevens decentraal worden ingevoerd en centraal verzameld en verwerkt worden.
Door middel van de door ons ontwikkelde SPCom techniek zijn alle mutaties razendsnel op de eindbestemming.

Meerdere BasReg programma's kunnen gekoppeld worden tot een geavanceerd uitvoerdersysteem, bouwplaatsmodule of urenverantwoording systeem. Uitgedrukt in administratieve taken zouden we bijvoorbeeld onderstaande stroom kunnen hebben:

! assistent uitvoerder - uitvoerder - hoofduitvoerder - projectleider - kantoor
! medewerker - afdelingshoofd - personeelszaken - financiŽle administratie
! medewerker - vestiging - rayonkantoor - hoofdvestiging
! kantoor - hoofdkantoor land - hoofdkantoor continent - centraal hoofdkantoor
! medewerker - afdelingshoofd - hoofdkantoor land - hoofdkantoor continent - centraal hoofdkantoor

Op elk gewenst tussen punt of op het eindpunt, kunnen de gegevens gekoppeld worden aan de projectbewaking BasBewaak of aan programmatuur van derden, waaronder Metacom.

Binnen BasReg zijn alle benodigde gegevens, zoals relaties, projecten, posten, kostensoorten, middelen, inkoopprijzen, verkoopprijzen, eenheden en uursoorten aanwezig.

Bij het vastleggen van mutaties worden automatisch de juiste inkoopprijzen (eventueel per relatie, per project, per kostensoort, per middel) geselecteerd. Bij afgesproken inkoopprijzen kan de prijs niet worden gemuteerd.


Functionaliteit.

Functionaliteit

BasReg
BASIS
BasReg
PLUS
BasReg
KOPPELING

Algemeen
- universeel weekrapport
- invoer controle
- signalering ontbrekende gegevens
- kopiŽren en plakken regels
- sorteren regels
- 40 uurs controle op scherm
- statusregels met detail informatie
- vrije kolom indeling scherm
- vrije kolom indeling print
Vervolgdocumenten
- 40 uurs controle
- bonnen
- regie overzichten
- meer- en minderwerk overzichten
- manuren register
- facturering
- automatische nummering
Stambestanden
- relaties
- projecten
- kostensoorten
- middelen
- inkoopprijzen
- verkoopprijzen
Communicatie
- stambestanden
- weekrapport regels (mutaties)
- koppelen BasReg systemen
- vrije routing
- EPS (electronisch post systeem)
- SPcom techniek


x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

 

Communicatie
- vervolg rapportages
Vervolgdocumenten
- definiŽren in eigen bedrijfsopmaak

 


x

x

Koppelingen
- Metacom
- Excact
- Loon- en salaris administraties
- Maatwerk overige systemen


x
x
x
x

 

Interface van de weekrapporten.

Alle relevante gegevens worden per regel ingevoerd. Op de bovenste vier regels zijn altijd alle totaal hoeveelheden en bedragen zichtbaar. Deze hoeveelheden en bedragen hebben dan betrekking op de gegevens van de regel waarop de cursor staat.

Door de doordachte invoer methodiek kunnen muaties zeer snel worden vastgelegd. Op elk gewenst moment kan de gebruiker er voor kiezen om de gegevens te communiceren.

Kleuren spelen een belangrijke rol in de interface. Zij geeft aan waar de mutaies vandaan komen en wie er wijzigingen heeft doorgevoerd. Dit alles is helder en in ťťn oogopslag te zien. Per mutatie wordt bijgehouden wie deze heeft aangemaakt of gewijzigd.

Samengevat:

! groene regel : eigen mutatie reeds gecommuniceerd
! licht groene regel : gewijzigde eigen mutatie, nog opnieuw te communiceren
! witte regel : nieuwe, nog te exporteren mutatie
! gele regel : ontvangen mutatie uit een ander systeem
! oranje regel : ontvangen mutatie uit een ander systeem, gewijzigd door een ander systeem
! rode regel : uw eigen mutatie, gewijzigd door een ander systeem

 

Rapportages en vervolgdocumenten.

BasReg is in staat om elke gewenste rapportage te genereren, in elke gewenste opmaak.
Standaard worden de volgende rapportages meegeleverd:

! 40 uurs controle
! dagrapport en weekrapport per project
! dagrapport en weekrapport per opdrachtgever
! mandagenregister met sofinummer
! externe bonnen
! regierapportages


diagram vervolgrapportages

In het bovenstaande voorbeeld kan vanuit BasReg een vervolgrapportage "Regie overzicht" worden gemaakt. Vanuit dit regie overzicht kunnen de regie facturen worden gegenereerd. Elke rapportage kan een automatische nummering bevatten. De opmaak van de rapportages kan geheel conform uw eigen huisstijl.

 

Gekoppelde systemen.

In de praktijk kan BasReg gekoppeld worden tot een willekeurig systeem.
Voorbeelden zijn:

! assistent uitvoerder(s) - uitvoerder(s) - hoofduitvoerder(s) - projectleider(s) - kantoor
! medewerker(s) - afdelingshoofd(en) - personeelszaken - financiŽle administratie
! medewerker(s) - vestiging(en) - rayonkantoor(en) - hoofdvestiging

BasReg systemen kunnen aan elkaar gekoppeld worden:


In het bovenstaande voorbeeld worden de mutaties van de
a-systemen via de b-systemen naar c gecommuniceerd.
Systeem x communiceert rechtstreeks naar c.
Elke willekeurige koppeling behoort tot de mogelijkheden.

 

Routing van de mutaties.

Door middel van een door BAS nieuw ontwikkelde SPcom techniek, kunnen de ingevoerde gegevens zowel serieel alsmede parallel worden verzonden. Bij seriŽle communicatie worden de mutaties doorzonden naar ťťn bovenliggend systeem. Bij parallelle communicatie worden de mutaties doorgezonden aan meerdere systemen gelijktijdig. Bij parallelle communicatie is de communicatie het snelst. De mutaties worden direct op het centrale systeem ontvangen, terwijl alle tussen liggende systemen de mogelijkheid behouden om wijzigingen aan te brengen.

Route die de mutaties kunnen bewandelen zijn:


SeriŽle voorwaartse communicatie:
mutatie gaat van a via b naar c.


Parallelle communicatie:
mutatie gaat van a naar b en c.


SeriŽle achterwaartse communicatie:
mutatie gaat van a via c naar b.

 

 

Enkel voorbeeld schermafdrukken


Vervolg document "afrekening regie"
In het vervolgdocument kunnen alle gegevens nog worden gewijzigd.
Tevens is het mogelijk nieuwe mutaties toe te voegen.
Vanuit dit vervolgdocument kan een nieuw vervolg document "factuur" worden gemaakt.Vervolg document "bon"
Dit vervolgdocument is zo ingericht dat er niets gewijzigd kan worden.
Bij het definitief maken van de bon, wordt deze automatisch genummerd.
Het bonnummer wordt tevens opgeslagen in het weekrapport.Tabblad Menu
Algemene gegevensOverzicht middelen
 
Gecombineerd overzicht van kostensoorten en middelen.
Het overzicht toont inkoopprijzen van de gekozen leverancier.
Tevens zijn de inkoopprijzen per project en de begrotingsprijzen zichtbaar.

last updated 7-9-2016 19:07:00 by WebMaSTer v2.8 Copyright © 1999-2020 BAS

web analytics