Beuvink Advies en Service
basware.eu, software for Civil Engineering and Construction

 

DEMO'S

HELPDESK

CONTACT

VRAGEN (FAQ)

HOME


🖉BasTerm    (klik hier om een gratis demo te downloaden.)


GWW programmatuur zonder investeringskosten.

Wilt u (nog) niet investeren in programmatuur? Dat hoeft ook niet, onze programmatuur is ook te huur. Huur is voor uw bedrijf een normale fiskale aftrekpost. wilt u later de programmatuur toch aanschaffen? Dan geven wij u 60% van het huurbedrag terug. Op die manier kunt u onze programmatuur zonder risico's proberen. Deze programmatuur is bijvoorbeeld al te huur vanaf € 50,00 per maand.

Het afrekenen van projecten, ook conform de raw-systematiek
Registreren van bijwerk
Koppelingen naar diverse GWW-programmatuur
Microsoft Excel interface
Gebruiksvriendelijk, alleen producties vastleggen, al het overige gaat vanzelf
Zeer geschikt als uitvoerdersadministratie

Functionaliteit

Inlezen diverse bestandsformaten
- ZSU bestanden
- RSU bestek
- ZSX bestanden
- RSX bestek
- Wecap inschrijfstaat
- Metacom VI inschrijfstaat
- IBIS-Infra inschrijfstaat
- Tekst bestanden (ascii)

Vastleggen van bijwerk
- Alle klussen die buiten het bestek om afgerekend worden

Handmatig inbrengen besteksposten

Termijnbegroting met verrekenprijzen
- De berekende verrekenprijzen kunnen handmatig worden aangepast

Onbeperkt aantal termijnen
- Termijnen hoeven niet afgesloten te worden, corrigeren blijft altijd mogelijk
- Wijzigingen worden automatisch doorgerekend
- Productieopgave cumulatief of per periode

Eindafrekening met overzicht meer- en minderwerk
- 10%-regeling

Overzicht termijnen
- Bedragen per termijn en cumulatieve bedragen, inclusief % werk gereed
- Diverse rapportages in KPD layout formaat

Koppeling met Metacom
- Ingevoerde producties kunnen naar Metacom worden geëxporteerd
- Eénmalige vastlegging

Standaard Ms-Windows interface

 

 


In het werkblad Menu worden de overige werkbladen aangemaakt. Met behulp van de buttons Nieuw bestek, Aanmaken begroting, Aanmaken termijn en Aanmaken eindtermijn worden deze functies opgestart.

 

Algemene gegevens


Buiten het bestek om kan onbeperkt bijkomende werken en regie worden geregistreerd. Bijwerk kan per klus of in haar geheel worden afgedrukt.

 

Bijkomende werkzaamheden, regie en bijwerk


Nadat de termijnbegroting is aangemaakt, kunnen middels de button Aanmaken termijn de termijnen aangemaakt te worden. Productiestanden kunnen op twee manieren worden ingebracht, per termijn of cumulatief. Hier zijn de standen in een later stadium de wijzigen, waarbij deze wijzigingen worden doorgevoerd in alle volgende relevante werkbladen. Lopende het project kunnen posten gereed worden gemeld.

 

Termijnen


De eindtermijn meldt automatisch alle posten gereed en geeft en overzicht van al het meer- en minderwerk.

 

Eindtermijn met meer-, en minderwerk overzicht


Het werkblad Afrekening is een overzicht van alle termijnen en wordt geheel automatisch samengesteld. Afhankelijk van de ingevoerde gegevens in het menuscherm wordt rekening gehouden met de 10% regeling, eventueel met het uitgevoerde bijwerk.

 

Termijnoverzicht en eindafrekening

 

last updated 15-12-2018 10:26:58 by WebMaSTer v2.8 Copyright © 1999-2020 BAS

web analytics