Beuvink Advies en Service
basware.eu, software for Civil Engineering and Construction

 

DEMO'S

HELPDESK

CONTACT

VRAGEN (FAQ)

HOME


🖉BasTOTAAL

BasTotaal is een modulair opgebouwd ERP systeem dat alle bedrijfsprocessen met elkaar verbindt. Alle vergaarde informatie door het gehele bedrijf is daardoor voor iedereen beschikbaar.
Elke module kan op zichzelf werken, of in combinatie met andere modules. BasTotaal werkt volgens het principe van nmalige vastlegging.
Met dit bedrijfsinformatiesysteem automatiseert u uw gehele bedrijfsproces.

Eigenschappen BasTotaal

BasSoftWare bestaat uit twee elementen.
- De inrichting, "module" die de werking bepaald, en
- de motor, "BasData" die de inrichting aanstuurt.
Bij het maken van een nieuwe module hoeft men zich enkel te concentreren op de inrichting.
Hierdoor kan snel een nieuwe module worden ontworpen, of maatwerk op bestaande modules worden vervaardigd.

BasTotaal beschikt over een krachtige rapportagetool.
Door de open structuur is het importeren en exporteren van data eenvoudig.
Elke module kan data communiceren t.b.v. het koppelingen van vestigingen, kantoren, afdelingen, bouwplaatsen, etc
Aan elk onderdeel binnen een module kan gebruikerstoegang d.m.v. rechten worden opgegeven.
Daarnaast kan de toegang en de dataverwerking gedetailleerd worden gelogd.Overzicht standaard modules.

ZZP-Administratie.

Voor ZZP'ers en kleine bedrijven is een eenvoudige inrichting beschikbaar.
Uitgangspunten zijn de volgende:
- de basis administratie wordt door de ZZP'er uitgevoerd
- de overige administratie wordt uitbesteed

De basis administratie van de ZZP'er bestaat uit de volgende onderdelen:
- calculeren en offreren
- afrekenen en uitfactureren van projecten en diensten
- registreren bank en kasboek
- debiteurenbeheer, herinneringen en aanmaningen
- btw aangifte

Calculatie

Op dit moment beschikbaar voor de branches GWW, Groen, Bouw en Industrie.

Omdat binnen BasTotaal eenvoudig strukturen gedefinieerd kunnen worden, kan een calculatie module branche specifiek worden gemaakt.
BasCalc-GWW ondersteund bijvoorbeeld de complete RAW systematiek voor wat betreft het inlezen en het aanmaken van RAW bestanden.

Gedetaillerde informatie over deze modules is aanwezig in het linker menu op deze webpagina.

ProjectRegistratie

Binnen deze module worden de kosten op de projecten geregistreerd.

De module ProjectRegistratie heeft de volgende hoofdkenmerken:
- registratie eigen personeel en materieel, inhuur personeel en materieel derden en inkoop
- samenstellen regiebonnen, meerwerkoverzichten en mandagenregisters
- dagboek
- in- en verkoop prijslijsten
- diverse rapportages, zoals 40 uurs controle, kosten per project, etc
- koppeling met BouwplaatsRegistratie module(s)

BouwplaatsRegistratie

Met deze bouwplaats module kan de uitvoerder alle relevante gegevens op zijn projecten administreren.
De basis gegevens (de stambestanden) worden naar de uitvoerder gecommuniceerd.
De door de uitvoerder vastgelegde data wordt weer naar kantoor gecommuniceerd.

De module BouwplaatsRegistratie heeft de volgende hoofdkenmerken.
- registratie eigen personeel en materieel, inhuur personeel en materieel derden en inkoop
- samenstellen regiebonnen, meerwerkoverzichten en mandagenregisters
- dagboek
- in- en verkoop prijslijsten
- diverse rapportages, zoals 40 uurs controle, kosten per project, etc
- offline administreren op de bouwplaats
- realtime of periodiek communiceren van data
- instelbaar wt er gecommuniceerd moet worden

BesteksAdministratie

BasTerm /Basis t.b.v. eenvoudige besteksadministartie
BasTerm /Plus t.b.v. een uitgebreidere besteksadministartie

KostenBewaking

(aanneemsom, regie, bijwerk, meerwerk)

RelatieBeheer

En centrale database met daarin al uw debiteuren, crediteuren, opdrachtgevers, onderaannemers, leveranciers, instanties, etc.
Aan elke relatie kunnen weer onbeperkt contactpersonen worden gekoppeld.
De module Relatiebeheer kan door de overige modules worden gebruikt.

Acquisitie

Er kan acquisitie worden vastgelegd op project en/of relaties.
Acquisitie op projecten kan tevens uitstekend fungeren om uw calculatoren mee aan te sturen.
In een oogopslag is bijvoorbeeld te zien waar en wanneer de inlichtingen en aanbesteding plaatsvinden, of de offerte verzonden dient te zijn.

Offerte- en orderbeheer

Nadere beschrijving nog niet beschikbaar.

Werkvoorbereiding en Inkoop

Nadere beschrijving nog niet beschikbaar.

Facturatie

De module Facturatie heeft de volgende kenmerken:
- G-rekening (loonsom en loonbestandsdeel)
- openstaande fakturen
- herinneringen en aanmaningen.Overzicht speciale modules.

AsfaltCentraleBeheer

Deze module is ontwikkeld in samenwerking met de Asfalt Centrale Over Betuwe.

De module AsfaltCentraleBeheer heeft de volgende hoofdkenmerken.
- wekelijks inlezen van het weegbestand
- uitfactureren van de afgenomen mengsels en grondstoffen
- bijhouden van voorraden
- kostenbewaking op mengsels
- diverse stambestanden, waaronder recepturen, verkoopprijslijsten, etc
- beslissingstabellen ten behoeve van specifieke akties afhankelijk van afgenomen hoeveelheden
- diverse rapportage en statistiek overzichten

Een rechtstreekse koppeling met de weegbrug behoort ook tot de mogelijkheden.

GroenBeheer

Deze module is ontwikkeld in samenwerking met de Gemeente Enschede.

De module GroenBeheer heeft de volgende hoofdkenmerken.
- inspectie opname (openbaar) groen
- beheer juridische aansprakelijkheid
- aansturing groenploegen middels snoei- en kaplijsten
- inzet mensen en materieel
- diverse rapportage en statistiek overzichten

Een rechtstreekse koppeling met de weegbrug behoort ook tot de mogelijkheden.

PersoneelsBeheer

Nadere beschrijving nog niet beschikbaar.

UrenRegistratie

Nadere beschrijving nog niet beschikbaar.Overzicht nieuwe modules in ontwikkeling.

Projectplanning

Projectplanning.
- op basis van een aangenomen project.
- minuten, uren, dagen of weekplanning
- eenvoudig aan te passen tijdsbalken
- overzicht benodigde middelen (personeel, materieel, materialen, etc) per periode

Middelenplanning

Middelenplanning.
- inplannen van middelen (personeel, materieel, materialen, etc) op projecten of klussen
- koppelen beschikbaar (gecertificeerd) personeel aan beschikbaar materieel
- aanmaken van werkbonnen
- registratie van de werkelijke uren en materialen

VerhuurRegistratie

VerhuurRegistratie

Nadere info volgt.

KlussenRegistratie

KlussenRegistratie

Nadere info volgt.

Financieel

Financieel.
Met o.a. debiteuren- en crediteuren administratie, grootboek (kostenplaatsen, kostendragers en budgetten) en dagboeken, journaalverwerking

last updated 7-9-2016 19:08:26 by WebMaSTer v2.8 Copyright 1999-2020 BAS

web analytics