Beuvink Advies en Service
basware.eu, software for Civil Engineering and Construction

 

DEMO'S

HELPDESK

CONTACT

VRAGEN (FAQ)

HOME


🖉 Handleidingen


De onderstaande handleidingen staan ter download:


Licentie beheer

Licentie De-installeren en Re-installeren
Het overzetten van licentie(s) op een andere computer.

Calculatie
BasCalc-GWW, calculatieprogramma voor de Grond-, Weg- en Waterbouw.
Download hier de handleiding.
Download hier de cursus.

BasCalc-Bouw, calculatieprogramma voor de Bouw.
Download hier de handleiding.

Besteksadministratie

BasTerm /basis
Op eenvoudige wijze afrekenen van projecten overeenkomstig de RAW systematiek zoals voorgeschreven door het CROW.

BasTerm /plus
Uitgebreide besteksadministratie.
Afrekenen van projecten overeenkomstig de RAW systematiek zoals voorgeschreven door het CROW.

BasTotaal

Algemeen
Algemene handleiding ten behoeve van de standaard functies van BasTotaal.

Relatiebeheer
Bedrijven en contactpersonen.

Registratie kosten
Vastleggen van projectkosten.
Overzicht kosten per project.
Mandagenregisters.
Bestelbonnen.
Regieafrekeningen en regiebonnen.
Controle overzicht uren personeel.

Kostenbewaking
Resultaten per project.
Uitsplitsing naar aangenomen werk en aanvullende opdrachten (regie).
Mogelijkheid tot vastleggen beginsaldi en/of correcties onderhanden werk.
Opvragen detail mutaties per ingang (b.v. middel, project, periode, etc...)

Kostenmonitoring
Eenvoudige vorm van kostenbewaking c.q.kostenbeheersing.

Groenbeheer
Het inventariseren van openbaar groen.
Snoeilijsten en kaplijsten.

Facturatie
Opbrengsten per middel, per post en project.
Koppelingen naar o.a. het bankboek.
Herinneringen en aanmaningen.
Volledige ondersteuning van G-rekening.
Electronisch factureren per e-mail.

last updated 7-9-2016 19:14:58 by WebMaSTer v2.8 Copyright 1999-2020 BAS

web analytics